آخرین مطالب آموزشی

تحلیل تشخیصی

| |

نظریه آغازین مربوط به آنالیز تشخیصی به دهه ۱۹۳۰ و آثار آماردان انگلیسی کارل پیرسون و دیگران در زمینه فواصل گروه ها و یا ضرایب تشابه نژادی بر می گردد.به طور خاص این... بیشتر

تحلیل خوشه ای

| |

تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف... بیشتر

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

| |

نام پرسشنامه : خلاقیت (سلطانی) تعداد سوالات : ۴۰   رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید) ———————————————- اگر در استفاده و تجزیه تحلیل این پرسشنامه نیاز به کمک... بیشتر

تحلیل عاملی

| |

تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیری است که در تحلیل جداول یا ماتریس های همبستگی به کار می رود. این ضرایب معمولا ضرایب همبستگی گشتاوری هستند، اگرچه در تحلیل مورد بحث از... بیشتر

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

| |

نام پرسشنامه : خلاقیت در سازمان هدف : این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. تعداد سوالات : ۵۰ نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد  ... بیشتر

مدلیابی معادلات ساختاری

| |

بدون تردید، یکی از عمده ترین مشکلات پژوهشگران، توجیه باورها و نظرهایی است که درباره روابط فرضی بین متغیرها با استفاده از داده های غیرآزمایشی ارائه می دهند. از این رو، همواره تلاش... بیشتر