آزمون برابری واریانس دو نمونه

فرض می شود که داده ها از توزیع نرمال با میانگین های مجهول هستند. در اجرای آزمون t دونمونه ای لازم است ابتدا برابری واریانس ها آزمون شود و بر اساس آن آماره آزمون مناسب را انتخاب می کنیم. به همین دلیل در این قسمت به بررسی انجام آزمون فرض واریانس می پردازیم.

در این آزمون آماره آزمون به شکل زیر محاسبه می شود :

v1

———————————————-

اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش آماری نیاز دارید می توانید

از طریق فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید .

پس از بررسی توسط کارشناسان پاسخگوی شما خواهیم بود.

تلفن تماس : ۰۹۱۵۶۶۴۰۹۴۹

———————————————-

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل (الزامی)

مقطع تحصیلی

رشته

آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

پیام شما

دیدگاهی بنویسید