آزمون t نمونه های مستقل

آزمون t نمونه های مستقل

این آزمون برای مقایسه ی میانگین دو نمونه ی مستقل که هر کدام دارای توزیع نرمال می باشند استفاده می شود.

در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال باشند یا حجم داده ها انقدر زیاد باشد که بتوانیم با استفاده از قضیه ی حد مرکزی آن را نرمال در نظر بگیریم .

اگر بخواهیم آزمون کنیم که داده های دو گروه به اندازه مشخص با  هم اختلاف  ( d0 ) دارند باید مقدار شناسه یmu  را برابر اختلاف مورد نظر قرار دهیم.

آزمون میانگین دو جامعه در حالتی که واریانس ها مجهول و نابرابرند به صورت زیر است :

t2

برای آزمون میانگین دو جامعه در حالتی که واریانس ها مجهول و برابرند :

t3

———————————————-

اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش آماری نیاز دارید می توانید

از طریق فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید .

پس از بررسی توسط کارشناسان پاسخگوی شما خواهیم بود.

تلفن تماس : ۰۹۱۵۶۶۴۰۹۴۹

———————————————-

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل (الزامی)

مقطع تحصیلی

رشته

آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

پیام شما

دیدگاهی بنویسید