آزمون t یک نمونه ای

آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت (T تک نمونه  )

برای آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک مقدار مشخص از آزمون t یک نمونه ای استفاده می کنیم که از آماره آزمون t با k  درجه آزادی پیروی می کنند.

در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال باشند یا حجم داده ها انقدر زیاد باشد که بتوانیم با استفاده از قضیه ی حد مرکزی آن را نرمال در نظر بگیریم .

در اینجا داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند یا بنا بر قضیه ی حد مرکزی حجم داده ها آنقدر زیاد است که بتوان آن را توزیع نرمال در نظر گرفت.(واریانس مجهول است) در این حالت آماره آزمون به صورت زیر است :

t1

———————————————

اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش آماری نیاز دارید می توانید

از طریق فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید .

پس از بررسی توسط کارشناسان پاسخگوی شما خواهیم بود.

تلفن تماس : ۰۹۱۵۶۶۴۰۹۴۹

———————————————-

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل (الزامی)

مقطع تحصیلی

رشته

آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

پیام شما

دیدگاهی بنویسید