مقایسه نرم افزارهای آماری : موارد دیگر (کنترل کیفیت ، تحلیل بقا و …)

در این مقایسه نرم افزارهای اماری را در زمینه های زیر مقایسه می کنیم :

 • آمار توصیفی (کارهای پایه ای ، آزمون های نرمال بودن)
 • آمار ناپارامتری
 • کنترل کیفیت
 • تحلیل بقا
 • تحلیل خوشه ای
 • تحلیل عاملی
 • داده پردازی

نام نرم افزار

آمار توصیفی

آمار ناپارامتری

کنترل کیفیت

تحلیل بقا

 

 

داده پردازی

کارهای پایه ای

آزمون های نرمال بودن

CTA

مقایسه های ناپارامتری

و تحلیل واریانس

تحلیل

خوشه ای

تحلیل

تشخیصی

BDP

Ext

ADaMSoft

+

+

+

+

+

+

+

+

Analyse-it

+

+

+

+

+

+

AroniSmartIntelligence

+

+

+

+

+

+

+

+

+

AroniSmartStat

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BMDP

+

+

+

+

+

+

+

Epi Info

+

+

+

+

+

+

Gauss

+

+

+

+

GenStat

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GraphPad Prism

+

+

+

+

JMP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LIMDEP

+

+

+

+

+

+

+

+

Maple

+

+[۳۹]

+[۴۰]

+

+

Mathematica

+

+

+

+

+[۴۱]

+

+

+

MATLAB+Statistics Toolbox

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MedCalc

+

+

+

+

+

+

+

+

Minitab

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NCSS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NLOGIT

+

+

+

+

+

+

+

+

NMath Stats

+

+

+

NumXL

+

+

+

OpenEpi

+

+

Origin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PSPP

+

+

R

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RATS

+

+

+

ADaMSoft

+

+

+

+

+

+

+

+

Salstat2[7]

+

+

+

+

SciPy

+

+

+

+

+

SHAZAM

+

+

+

+

SigmaXL

+

+

+

+

+

+

+

+

SOCR

+

+

+

+

+

+

+

+

SOFA Statistics

+

+

Stata

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Statgraphics

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

STATISTICA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

StatPlus

+

+

+

+

+

+

+

+

SPlus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SPSS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SYSTAT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TSP

+

+

+

+

UNISTAT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

The Unscrambler

+

+

Winpepi

+

+

+

+

+

+

WPS

+

+

+

+

+

 

3 دیدگاه

 1. باسلام
  مطالب شما بسیار عالی و آموزنده بود اگه میشه درمورد معایب و اشکالات نرم افزارهای کنترل کیفیت مثل minitab بیشتر مطلب بنویسید ممنون میشم
  موفق باشید

  • معین یوسف نژاد

   به زودی مطالب آوزش کنترل کیفیت با نرم افزار R رو سایت قرار خواهد گرفت. بنده برای کنترل کیفیت R و minitab رو پیشنهاد می کنم.

 2. لطفا اموزش نرم افزار stat xact را در اختیار من قرار دهید من به ان شدیدا نیاز دارم

دیدگاهی بنویسید