نمودارهای آماری

ترسیم نمودار

یکی از نقاط ضعف نمایش داده‌ها به صورت جدول فراوانی عدم درک سریع اطلاعات جدول است. نمودارها ابزار مناسبی برای نمایش تصویری اطلاعات هستند. انواع مختلفی از نمودار وجود دارد که از جمله می‌توان به نمودار هیستوگرام ، نمودار ستونی ، نمودار چند ضلعی تراکمی ‌، نمودار دایره‌ای ، نمودار سریهای زمانی و …اشاره کرد.

نمایش داده ها طبق قراردادهای خاص به صورت هندسی را نمودار آماری گویند. نمودار آماری باید به نحوی ترسیم شود که به راحتی بتوان اطلاعات نهفته در داده ها را از روی آن دید. نمودارهای آماری در امور اقتصادی، صنعتی، بهداشتی و…به کار میروند و بر اساس خواص صفت مورد مطالعه انواع مختلفی از نمودارها رابه کار می بریم.

قبل از پرداختن به تجزیه و تحلیل آماری، می توان از نمودارها جهت بررسی داده ها و تعیین روابط بین متغیرها استفاده کرد. نمودارها برای جمع بندی یافته ها و سهولت تفسیر نتایج آماری، مفید می باشند .

nemudar1

نمودارهای توصیفی :

 • نمودار هیستوگرام

هیستوگرام نموداری است مرکب از چند مستطیل که از روی جدول فراوانی داده های پیوسته ساخته میشود.در این نمودار تعداد مستطیل ها برابر است با تعداد رده ها وارتفاع هر مستطیل برابر است با فراوانی نسبی رده مربوط.

histogram

 • نمودار ساقه وبرگ

اولین بارتوکی درکتاب خود نموداری تحت عنوان نمودار ساقه و برگ معرفی نمودکه همان نقش بافت نگار رابا اطلاعات بیشتر ایفا میکند.بافت نگار داده ها نمی تواند یک یک داده ها را نمایش دهداما نمودار ساقه وبرگ این قابلیت را دارد.

  ۱ | ۰۲۴۵۶۸۹

  ۲ | ۳۵۷

  ۳ | ۱۲۴

  ۴ | ۱۳

 • نمودار دایره ای

معمولا از این نمودار برای نمایش داده هایی که بر حسب صفت کیفی بیان شده اند استفاده میشود در این نوع نمودار هر قطاع متناظر با یک گونه (نوع) است

piechart

 • نمودار خطی (میله ای)

گاهی داده ها به جای آن که مربوط به کمیت پیوسته باشند اندازه های ناشی از شمارش آن یا به عبارت دیگر مربوط به متغیرهای گسسته می باشد  مانند تعداد فرزندان خانواده یا تعداد حوادث رانندگی در طول یک روز.درصورتی که  تعداد مقادیرمتمایز در چنین مجموعه ای از داده ها زیاد نباشد برای ساختن توزیع فراوانی داده ها به جای آن که رده ها را به صورت فواصل در نظر بگیریم هر مقداری را به عنوان یک رده به کار میبریم و داده هارا به صورت نمودار خطی فراوانی نسبی نمایش میدهیم.

barchart

 • نمودارجعبه ای

این نمودار برای نشان دادن نحوه پراکندگی داده ها سودمند است.

boxplot

 • نمودار نقطه ای

    وقتی تعداد داده ها کم است آن ها را میتوان به وسیله نمودار  نقطه ای نشان دادوبه این ترتیب خطی را رسم میکنیم و روی آن مقیاسی که حوزه اندازه ها رادر بگیرد در نظر میگیریم وهر یک از اندازه ها را برروی این خط  به صورت نقطه پررنگی مشخص میکنیم.

qq

 • نمودار چندک چندک :

    در نمودار چندک چندک،چندک های یک توزیع احتمال خاص در برابر چندک های نمونه رسم می شود.

    با استفاده از این نمودار می توان توزیع دو مجموعه را مقایسه کرد و تعیین کرد که آیا این دو مجموعه از یک توزیع خاص پیروی می کنند یا نه.

qq2

———————————————-

اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش آماری نیاز دارید می توانید

از طریق فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید .

پس از بررسی توسط کارشناسان پاسخگوی شما خواهیم بود.

تلفن تماس : ۰۹۱۵۶۶۴۰۹۴۹

———————————————-

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل (الزامی)

مقطع تحصیلی

رشته

آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

پیام شما

3 دیدگاه

 1. سلام
  من پرسشنامه ام محقق ساخته می باشد و دارای دو مؤلفه اعتماد و کارافرینی که اعتماد دارای ۳ بعد و کارافرینی بدون بعد میباشد حال اگر بخواهم روایی داده ها را بدست اورم (۳۱ سؤال ۳۶۰ نفر)از چه ازمونی در اس پی اس اس استفاده کنم لطفا راهنماییم نمایید.

  • معین یوسف نژاد

   برای بررسی روایی باید از روش تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار lisrel استفاده کنید

 2. با سپاس فراوان از مطلب مفیدی که برا استفاده گذاشتید

دیدگاهی بنویسید