آبان ۰۸ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

نمودار علت و معلول

نمودار علت و معلول یکی از ابزاهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری می باشد.

وقتی علت بروز مشکل واضح و کاملا مشخص نباشد نمودار علت و معلول می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی علل بالقوه باشد .

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment