تحلیل تشخیصی

نظریه آغازین مربوط به آنالیز تشخیصی به دهه ۱۹۳۰ و آثار آماردان انگلیسی کارل پیرسون و دیگران در زمینه فواصل گروه ها و یا ضرایب تشابه نژادی بر می گردد.به طور خاص این تکنیک اولین بار توسط فیشر در سال … Continued

تحلیل خوشه ای

تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف سیستم مشاهدات سازمانی، که … Continued

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۱

نام پرسشنامه : خلاقیت (سلطانی) تعداد سوالات : ۴۰   رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید) ———————————————- اگر در استفاده و تجزیه تحلیل این پرسشنامه نیاز به کمک دارید از طریق فرم زیر درخواست خود … Continued

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیری است که در تحلیل جداول یا ماتریس های همبستگی به کار می رود. این ضرایب معمولا ضرایب همبستگی گشتاوری هستند، اگرچه در تحلیل مورد بحث از سایر شاخص های همبستگی مانند کوواریانس نیز … Continued

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۰

نام پرسشنامه : خلاقیت در سازمان هدف : این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. تعداد سوالات : ۵۰ نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد   رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک … Continued

مدلیابی معادلات ساختاری

بدون تردید، یکی از عمده ترین مشکلات پژوهشگران، توجیه باورها و نظرهایی است که درباره روابط فرضی بین متغیرها با استفاده از داده های غیرآزمایشی ارائه می دهند. از این رو، همواره تلاش های زیادی صرف ساخت و توسعه روش … Continued

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۱

نام پرسشنامه : خلاقیت شغلی (جزنی) ساختار سازی این پرسشنامه توسط نسرین جزنی صورت گرفته است. تعداد سوالات : ۳۷   رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید) ———————————————- اگر در استفاده و تجزیه تحلیل این … Continued

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۰

نام پرسشنامه : کیفیت زندگی کاری تعداد سوالات : ۲۴   رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید) ———————————————- اگر در استفاده و تجزیه تحلیل این پرسشنامه نیاز به کمک دارید از طریق فرم زیر درخواست … Continued

پرسشنامه سنجش رابطه کیفیت مدیریت با عملکرد

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۰

نام پرسشنامه : سنجش رابطه کیفیت مدیریت با عملکرد تعداد سوالات : ۸۰   رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید) ———————————————- اگر در استفاده و تجزیه تحلیل این پرسشنامه نیاز به کمک دارید از طریق … Continued

نمودارهای کنترل

در مبحث کنترل کیفیت آماری، نمودارهای کنترل از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به نوعی بخش اصلی فرایند کنترل کیفت را به خود اختصاص می دهند. برخی از مهم ترین کاربردهای نمودارهای کنترل به شرح زیر است : تخمین پارامترهای … Continued

1 2 3 4 8