آبان ۲۵ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه
پرسشنامه خلاقیت در سازمان

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت در سازمان

تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت در سازمان دارای ۵۰ سوال می باشد.

هدف : این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد

در سال های اخیر آزمون های چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد گردیده است. در حالیکه هر یک از آنها به نوبه خود مفید هستند ولی آنها به حد کافی شبکه پیچیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار، نگرش، انگیزش، ارزش، منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر خلاق آماده می کند را پوشش نمی دهد.

نام شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment