آبان ۰۵ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

پرسشنامه قاطعیت ایلین گمنریل و چریل ریکی

نام پرسشنامه : قاطعیت

طراح : ایلین گمنریل و چریل ریکی

این پرسشنامه به منظور سنجش سه بعدی قاطعیت بکار می رود.

تعداد سوالات : ۴۰

    نام شما (الزامی)

    آدرس ایمیل شما (الزامی)

    moein_tahlileamari

    Write a Reply or Comment