پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان
پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط  معلم می باشد . جهت بررسی میزان خلاقیت آنان و نحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط  خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش ارزیابی معلم از استعداد های خلاقانه دانش آموزان کلاس بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است.

not rated 1,500 تومان افزودن به سبد خرید