پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

BDI ، از۲۱ ماده تشکیل شده است که براساس نشانه‌های شاخص افسردگی و شدت آنها، درجاتی برای هر ماده تنظیم و از ۰ تا ۳ نمره داده می‌شود. نمره ۰ در هر ماده به معنی نبود آن علامت و نمره ۳ نشان‌دهنده شدت آن علامت می‌باشد.

not rated 2,900 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه افکار خودکار منفی
پرسشنامه افکار خودکار منفی

پرسشنامه افکار خودکار منفی، جهت سنجش میزان افسردگی بکار برده می شود.

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید