پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی
پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

هدف این پرسشنامه، مشخص نمودن میزان جامعه پسندی فرد توسط جامعه است.

not rated 1,700 تومان افزودن به سبد خرید