پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی
پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

هدف این پرسشنامه، مشخص نمودن میزان جامعه پسندی فرد توسط جامعه است.

not rated 1,700 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی که مهمترین چشم انداز و آرزوی هر ملتی است، نیازمند کارآفرینانی خلاق و نوآور است که با ایجاد کسب و کارهای جدید و انجام فعالیت های کارآفرینانه، ارزش آفرینی کرده و افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم جامعه به ارمغان می آورند. تشویق کارآفرینان بالفعل و شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه، مهمترین اقدام استراتژیک برای ارتقای فعالیت های کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور می باشد. از این رو، پرسشنامه بومی و استانداردی که در سایت آمده است، برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی طراحی شده است.

not rated 4,500 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

BDI ، از۲۱ ماده تشکیل شده است که براساس نشانه‌های شاخص افسردگی و شدت آنها، درجاتی برای هر ماده تنظیم و از ۰ تا ۳ نمره داده می‌شود. نمره ۰ در هر ماده به معنی نبود آن علامت و نمره ۳ نشان‌دهنده شدت آن علامت می‌باشد.

not rated 2,900 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه افکار خودکار منفی
پرسشنامه افکار خودکار منفی

پرسشنامه افکار خودکار منفی، جهت سنجش میزان افسردگی بکار برده می شود.

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه امنیت روانی
پرسشنامه امنیت روانی

این پرسشنامه جهت سنجش ابعاد مختلف امنیت روانی به کار می رود. این ابعاد عبارت اند از:ناسازگاری محیطی، پارانویا، اعتقاد به خود، اشتیاق به زندگی، افسردگی، احساس سعادتمندی، امنیت اجتماعی، خودآگاهی، اعتماد به نفس، احساس عصبانیت، یاس و ناامیدی، علاقه به زندگی، سازگاری با دیگران، احساس سلامت و احساس حقارت

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان
پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط  معلم می باشد . جهت بررسی میزان خلاقیت آنان و نحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط  خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش ارزیابی معلم از استعداد های خلاقانه دانش آموزان کلاس بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است.

not rated 1,500 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه ویژگی های شغلی
پرسشنامه ویژگی های شغلی

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف اصلی آن بررسی ویژگی های شغلی از نظر تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد است. طیف پاسخگویی این پرسشنامه از نوع لیکرت است.

not rated 2,000 تومان افزودن به سبد خرید