مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون)
مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون)

آیا شغل شما به عنوان مدیر یا تصمیم گیرنده، منبع استرس است؟ هدف این پرسشنامه بررسی استرس شغلی در مدیران و تصمیم گیرندگان است.

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید