پرسشنامه افکار خودکار منفی
پرسشنامه افکار خودکار منفی

پرسشنامه افکار خودکار منفی، جهت سنجش میزان افسردگی بکار برده می شود.

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید