پرسشنامه بررسی احتمال ریسک
پرسشنامه بررسی احتمال ریسک

هدف این پرسشنامه بررسی احتمال ریسک در پروژه است.

not rated 1,900 تومان افزودن به سبد خرید