مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

مقیاس بلوغ اجتماعی برای رسیدن به دو هدف عملی طراحی شده است. اول رسیدن به یک زمینه نظری بودکه چشم انداز تامین یک مفهوم عملیاتی بلوغ اجتماعی با توجه به جنبه های اجتماعی وفردی را دارد. هدف دوم و عملی تر، ساختن یک مقیاس دقیق و قابل اتکای بلوغ اجتماعی بوده است که قابل کاربرد برای یک کودک عادی دبستانی باشد.

not rated 6,500 تومان افزودن به سبد خرید