پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

BDI ، از۲۱ ماده تشکیل شده است که براساس نشانه‌های شاخص افسردگی و شدت آنها، درجاتی برای هر ماده تنظیم و از ۰ تا ۳ نمره داده می‌شود. نمره ۰ در هر ماده به معنی نبود آن علامت و نمره ۳ نشان‌دهنده شدت آن علامت می‌باشد.

not rated 2,900 تومان افزودن به سبد خرید