پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱)

2,500 تومان

توضیحات

نام پرسشنامه:

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱)

تعداد سوالات: پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱) دارای ۳۶ گویه است

نوع فایل: ورد

هدف: هدف این پرسشنامه، سنجش میزان سازگاری شغلی در افراد است.

توضیحات:

پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱) ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ۵ تایی (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است.

ديويس و لافكوايست (۱۹۹۱) ارتباطي قوي بين رضايت شغلي و سازگاري شغل. یافته‌اند. درواقع رضايت شغلي شاخصي مهم از سازگاري شغلي است. يعني اگر بين توانای هاي فرد و شرايط شغلی‌اش تطابق وجود داشته باشد رضايت حاصل می‌شود و رضايت شغلي باعث ابقاء فرد در شغلش می‌شود ولي تنها راضي بودن فرد اهميت ندارد بلكه طبق اين نظريه هم رضايت داشتن و هم رضايتمند بودن به‌طور مساوي دو جزء مهم در پیش‌بینی سازگاري شغلي است. نظريه ديويس و لافكوايست همانند نظريه هالند نظريه تطابق فرد و محيط محسوب می‌شود و از بسياري جهات همانند نظريه هالند است، با اين تفاوت كه در نظريه هالند بر انتخاب حرفه‌ای تأکید می‌شود ولي در نظريه ديويس و لافكوايست بر سازگاري حرفه‌ای (سوانسو ن و همکاران،۱۹۹۹). فرضیه اساسی نظريه سازگاري شغلي اين است كه افراد براي ايجاد و نگهداري ارتباط مثبت با محيط كاريشان در تلاش هستند. به‌زعم ديويس و لافكوايست افراد نيازهايشان ر ا به محيط كار می‌آورند و محيط كار نيز نيازهايي براي آن‌ها فراهم می‌کند.

ابعاد: پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱) دارای ۷ بعد ارزش پيشرفت، ارزش راحتي، ارزش پايگاه،ارزش نوع‌دوستی، ارزش ايمني، ارزش خودمختاري و  سبك سازگاری می باشد.

منبع:

شهرابی فراهانی، لیلا، (۱۳۹۱)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم و مؤلفه‌های ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﻲ دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ آن در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۵  ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۱۳۸۹-۱۳۹۰، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، دوره ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎره ۱۲٫

 تعداد صفحه: ۸

روایی و پایایی: دارد

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

آيا گاهي احساس می‌کنید كه مدير يا مافوق شما از كارهايي كه خارج از وظیفه‌تان انجام داده‌اید، قدرداني واقعي نكرده است؟

اگر در محيط كاريتان مسائلي وجود داشته باشد كه شما دوست نداشته باشيد، آيا سعي می‌کنید در محيط تغيير ايجاد كنيد؟

اگر در شغلتان نياز به آموزش داشته باشيد، آيا رئيس يا مافوق شما شرايط را براي آموزش شما به نحو احسن ايجاد می‌کنند؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *