پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی PANPS

3,500 تومان

توضیحات

نام پرسشنامه: 

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی PANPS

تعداد سوالات: پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی PANPS دارای ۴۰ سوال است.

نوع فایل: ورد

هدف: هدف پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی PANPS سنجش سطوح مختلف کمالگرایی مثبت و منفی  در افراد است. 

تعداد صفحه: ۹

منبع: دارذ.

توضیحات:

ژانت ( ۱۸۹۸ ، به نقل از ایگان، ۲۰۰۵ ) اولین فردي بود که در خصوص کمالگرایی نوشت. ژانت کمالگرایان را افرادي با عقاید محکم و ثابت میدانست. آلبرت الیس نخستین نظریهپرداز شناختی  رفتاري بود که کمالگرایی را شرح داد. او کمالگرایی را به عنوان یکی از دوازده باور غیرمنطقی اساسی تعریف کرد که به پریشانی روانشناختی منجر میشود. الیس کمالگرایی را اینگونه تعریف کرده است: پذیرش این باور که فرد باید کاملاً شایسته، لایق، و باهوش بوده و در تمام امور ممکن پیشرو باشد و این که همواره یک راهحل دقیق، کامل و درست براي مشکلات انسانی وجود دارد و اگر این راهحل کامل پیدا نشود، فاجعهآمیز خواهد بود (الیس، ۱۹۵۸ ، به نقل از ایگان، ۲۰۰۵ ). از دیگر ویژگیهاي افراد با سطوح بالاي کمالگرایی، تلاش زیاد براي بیعیب بودن و وضع معیارهاي بسیار بالا و افراطی براي عملکرد است که با تمایل به خودارزیابی- هاي انتقادي از رفتار همراه میشود (فلت و هویت، ۲۰۰۲ به نقل از استوئبر و استوئبر، ۲۰۰۹ ؛ فراست و همکاران، ۱۹۹۰ ). خودانتقادگري بازتاب سوگیري درون نگرانهاي است که بر دستیابی به اهداف شخصی و بسیار رقابت طلب بودن متمرکز است. افراد با خودانتقادگري بالا با احساسات پستی، گناه و خودارزشی پایین شناخته میشوند که بخشی از آن از تمایل به تلاش براي معیارهاي کاملاً بینقص نشات میگیرد (بلت و زروف، ۱۹۹۵، به نقل از بسر و همکاران، ۲۰۰۳ ). در نتیجه کمالگرایان در خصوص دستیابی به اهداف سطح بالا و غیرواقع بینانه دائماً نگران هستند ( (ایگان و همکاران، ۲۰۰۷ ). این نگرانی حتی به حوزههایی گسترش مییابد، که در آن به عملکرد بالا نیازي نیست. نخستین بار هاماچک ( ۱۹۷۸ در تعاریف خود دو بعد براي کمالگرایی مطرح کرد. او معتقد بود دو نوع کمالگرایی وجود دارد: کمالگرایی بهنجار و نابهنجار. در کمال- گرایی بهنجار اشخاص از کارهاي سخت و طاقت فرسا لذت میبرند، با هدف به موفقیت برانگیخته میشوند و ضمن تاکید بر معیارهاي سطح بالاي عمکلردي میتوانند محدودیتهاي شخصی و اجتماعی را بپذیرند. در مقابل کمالگرایان نابهنجار با ترس از شکست برانگیخته میشوند و به دلیل انتظارات غیرواقعبینانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهند شد (پچ، ۱۹۸۴ به نقل از بشارت، ۱۳۸۴).

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی PANPS توسط تري شورت و همکاران ( ۱۹۹۵ ) براي سنجش سطوح مختلف کمالگرایی مثبت و منفی طراحی گردید.

روایی و پایایی: دارد

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

هنگامی که کاري را انجام میدهم احساس میکنم دیگران انتقاداتی به استانداردهاي من در انجام آن کار خواهند داشت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی PANPS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *