پرسشنامه خلق و خو (EAS)
پرسشنامه خلق و خو (EAS)

هدف از این پرسشنامه تعیین خلق و خوی افراد (سطح جامعه پذیری، سطح فعالیت، سطح اضطراب) می‌باشد.

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید
پرسشنامه ویژگی های شغلی
پرسشنامه ویژگی های شغلی

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف اصلی آن بررسی ویژگی های شغلی از نظر تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد است. طیف پاسخگویی این پرسشنامه از نوع لیکرت است.

not rated 2,000 تومان افزودن به سبد خرید
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

مقیاس بلوغ اجتماعی برای رسیدن به دو هدف عملی طراحی شده است. اول رسیدن به یک زمینه نظری بودکه چشم انداز تامین یک مفهوم عملیاتی بلوغ اجتماعی با توجه به جنبه های اجتماعی وفردی را دارد. هدف دوم و عملی تر، ساختن یک مقیاس دقیق و قابل اتکای بلوغ اجتماعی بوده است که قابل کاربرد برای یک کودک عادی دبستانی باشد.

not rated 6,500 تومان افزودن به سبد خرید
مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون)
مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون)

آیا شغل شما به عنوان مدیر یا تصمیم گیرنده، منبع استرس است؟ هدف این پرسشنامه بررسی استرس شغلی در مدیران و تصمیم گیرندگان است.

not rated 2,500 تومان افزودن به سبد خرید
مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن
مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

پرسشنامه میشل گوکلن برای سنجش اختلالات رفتاری بکار برده می شود.

not rated 3,900 تومان افزودن به سبد خرید