آزمون نسبت در دو جامعه

گاهی اوقات تحلیلگر آماری علاقه مند است بداند که آیا اختلاف نسبت در دو جامعه ی مستقل صفر است یا نه؟ در این حالت آماره آزمون به شکل زیر است: ———————————————- اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش … Continued