نمودار علت و معلول

نمودار علت و معلول یکی از ابزاهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری می باشد. وقتی علت بروز مشکل واضح و کاملا مشخص نباشد نمودار علت و معلول می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی علل بالقوه باشد . ———————————————- اگر در … Continued

نمودار پارتو

برای داده های وصفی که بر اساس گروه دسته بندی شده اند استفاده می شود . به کمک این نمودار می توان براحتی گونه های مختلفی از نقص ها که بیشتر از بقیه مشاهده شده اند را شناسایی کرد . … Continued

برگه کنترل

ابزاری برای جمع آوری و ثبت اطلاعات لازم و مربوط به تولیدات و عیب های مشاهده شده است . در این برگه ها کلیه اطلاعات مربوط به نمونه های اخذ شده و عیب های مشاهده شده ثبت می شوند تا … Continued