برچسب: ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

نام پرسشنامه : پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی هدف : این ابزار، حدی را که یک سازمان دارای مشخصه ارگانیک یا مکانیک است را مشخص می کند. تعداد سوالات : ۱۱ نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید)