مقایسه نرم افزارهای آماری : موارد دیگر (کنترل کیفیت ، تحلیل بقا و …)

در این مقایسه نرم افزارهای اماری را در زمینه های زیر مقایسه می کنیم : آمار توصیفی (کارهای پایه ای ، آزمون های نرمال بودن) آمار ناپارامتری کنترل کیفیت تحلیل بقا تحلیل خوشه ای تحلیل عاملی داده پردازی نام نرم … Continued

تحلیل بقا با نرم افزار R

ارسال شده در: آموزش, آموزش نرم افزار R | ۳

تحلیل بقا چیست ؟  یکی از انواع داده ها که مورد علاقه ی شدید محققین است اهمیت دادن به فاصله زمانی تا وقوع بعضی حوادث مانند مرگ ومیر و… می باشد.یعنی پرداختن و توجه نمودن به گروهی از افراد به … Continued