پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۰

نام پرسشنامه : پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت مقیاس پدیده غلط انداز ۱۴ ماده هدف : بررسی احساسات و نگرش های شما درباره خودتان و استعدادهایتان منبع : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰ تعداد … Continued