تحلیل بقا با نرم افزار R

ارسال شده در: آموزش, آموزش نرم افزار R | ۵

تحلیل بقا چیست ؟  یکی از انواع داده ها که مورد علاقه ی شدید محققین است اهمیت دادن به فاصله زمانی تا وقوع بعضی حوادث مانند مرگ ومیر و… می باشد.یعنی پرداختن و توجه نمودن به گروهی از افراد به … Continued