پوستر سال جهانی آمار

با توجه به نزدیک شدن به ۱ آبان روز جهانی آمار وبسایت تحلیل آماری پوستر سال جهانی آمار را به همه علاقمندان تقدیم می کند. آمار و تحلیل های آماری کاربردهای فراوانی در عرصه های مختلف دارد. به هم نگاهی … Continued