علاقه جوانان به سفر خارج

علاقه جوانان به سفر خارج در این پژوهش به دنبال یافتن میزان علاقه جوانان به سفر خارج هستیم . به همین منظور پرسشنامه ای شامل ۶ سوال بین یک نمونه ۳۰ تایی از دانش آموزان یک دبیرستان توزیع شده است … Continued