پرسشنامه ارزیابی شایستگی ها

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۱

نام پرسشنامه : پرسشنامه ارزیابی شایستگی ها هدف از این پژوهش ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران واحد آموزش سازمان شما از طریق مدل ۳۶۰ درجه ( منظور از مدل ۳۶۰ درجه یعنی نفوذ مدیر بر دیگران ) است. … Continued