پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۴

موضوع : پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 نویسنده : علی فتحی آشتیانی برگرفته از کتاب آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان تعداد سوالات : ۲۱ تعداد خرده مقیاس ها : ۳ روش امتیازبندی و تفسیر … Continued