برچسب: پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت در سازمان تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت در سازمان دارای ۵۰ سوال می باشد. هدف : این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد در سال های اخیر آزمون های چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای […]