پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۰

هدف : ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان نحوه تکمیل : لطفا ۶ گزینه هر معیار را به دقت مطالعه فرمایید و عباراتی که بهتر کاربرد آن معیار را در سازمان شما نشان نشان می دهد را انتخاب کنید و … Continued