برچسب: ابزارهای هفت گانه کنترل

نمودار پارتو

برای داده های وصفی که بر اساس گروه دسته بندی شده اند استفاده می شود . به کمک این نمودار می توان براحتی گونه های مختلفی از نقص ها که بیشتر از بقیه مشاهده شده اند را شناسایی کرد . باید توجه داشت که نمودار پاراتو مهم ترین عیب را مشخص نمی کند . بلکه […]