برچسب: پرسشنامه خلاقیت شغلی

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) ساختار سازی پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) توسط نسرین جزنی صورت گرفته است. تعداد سوالات : ۳۷ منبع: ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسگریان، مهناز، آزمون های روان شناختی. نشر ویرایش ۱۳۸۹٫ نمونه ای از گویه های پرسشنامه: برای من مهم ست که هر چیز جای خاص خود را داشته […]