دسته: دانلود پرسشنامه

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

نام پرسشنامه : پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر هدف : هدف از پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارت های فعلی مدیران می باشد. تعداد سوالات : ۱۰ نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد  

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی دارای ۴۰ سوال می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف،۲؛موافق ،۳؛ کاملا موافق ،۴؛) می ­باشد. نمونه ای از گویه های پرسشنامه: وقتی از من بخواهند که مشکل کاری خود را به همراه روش آن پیدا […]

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت در سازمان تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت در سازمان دارای ۵۰ سوال می باشد. هدف : این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد در سال های اخیر آزمون های چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای […]

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) ساختار سازی پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) توسط نسرین جزنی صورت گرفته است. تعداد سوالات : ۳۷ منبع: ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسگریان، مهناز، آزمون های روان شناختی. نشر ویرایش ۱۳۸۹٫ نمونه ای از گویه های پرسشنامه: برای من مهم ست که هر چیز جای خاص خود را داشته […]

پرسشنامه احساس کهتری

مقیاس کهتری (Inferiority scale) دارای ۳۴ گویه شامل افکار منفی است که به طور مکرر به وسیله ی بیمارانی که از اختلال اضطرابی (به ویژه هراس اجتماعی و وسواس – بی اختیاری) رنج می برند، گزارش شده است. این مقیاس یک ابزار خود گزارش دهی است که ۱۷ گویه آن کهتری مرتبط با قضاوت های […]