برچسب: ارزیابی مهارت مدیران

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

نام پرسشنامه : پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر هدف : هدف از پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارت های فعلی مدیران می باشد. تعداد سوالات : ۱۰ نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد