دسته: آموزش آمار

چگونگی پیدا کردن مقاله بیس و عنوان برای پایان نامه

چگونگی پیدا کردن مقاله بیس و عنوان برای پایان نامه

در این ویدیوی آموزشی با عنوان چگونگی پیدا کردن مقاله بیس و عنوان برای پایان نامه ، قصد داریم به نکات مهم در این خصوص به ویژه برای رشته های مدیریت بپردازیم. مهترین نکته در انتخاب عنوان برای رشته های مدیریت، انتخاب مقاله بیس های پژوهشی می باشد باید توجه داشت که در هنگام انتخاب […]

آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار

آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار در این ویدیوی آموزشی با عنوان آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار ، چگونگی گزارش جدول فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین رسم نمودار های میله ای، دایره ای و هیستوگرام به طور کامل شرح داده می شود. آمار توصیفی مجموعه ای از ابزار […]