برچسب: پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی دارای ۴۰ سوال می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف،۲؛موافق ،۳؛ کاملا موافق ،۴؛) می ­باشد. نمونه ای از گویه های پرسشنامه: وقتی از من بخواهند که مشکل کاری خود را به همراه روش آن پیدا […]