آبان ۱۱ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

پرسشنامه خودآزمایی اجتماعی

نام پرسشنامه : پرسشنامه خودآزمایی اجتماعی بر اساس مدل دیز (۱۹۹۸)

تعداد سوالات : ۴۶

 download

رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir  (به کوچک بودن حروف دقت کنید)

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment