نمودار تمرکز نقص ها

نمودار تمرکز نقص ها به عنوان یکی از ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری بسیار مورد توجه می باشد.

نمودار تمرکز نقص ها تصویری از محصول است که کلیه نماهای مورد نظر را نشان می دهد . با رسم این نمودار می توان محل های ایجاد عیب را بر روی محصول مشخص و با تجزیه و تحلیل آن ها اطلاعات مفیدی در مورد علل بالقوه ایجاد آن ها کسب کرد.

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت